Warszawa, 03.04.2017.

Szanowna Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Pan
Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

LIST OTWARTY

Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

My, niżej podpisani pracownicy polskich instytucji naukowych wyrażamy głębokie zaniepokojenie procedowaniem projektu nowelizacji „Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”.

Mimo wielu uwag płynących ze środowiska naukowego, krytykującego zasadność wprowadzenia stopnia doktora „wdrożeniowego” oraz nadawania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego (za osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego) w dalszym ciągu proponowane są zmiany w ustawie, które prowadzić będą do nadawania uprawnień osobom, które nie przeszły merytorycznej weryfikacji w formie recenzji ich dorobku i nadania stopnia przez radę naukową. Prowadzić to może do znacznego obniżenia wymagań w stosunku do osób, które nabywają pełne uprawnienia akademickie.

Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt wprowadzenia poprawki dotyczącej trybu powoływania przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (powoływanie przewodniczącego przez Prezesa Rady Ministrów z grona wszystkich członków Centralnej Komisji, a nie spośród dwóch kandydatów wskazanych przez Centralną Komisję). Zmiany w procedurze mają bowiem być wprowadzone już po zakończeniu wyborów, które odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znamienny jest fakt, że wskazanie kandydatów na przewodniczącego Centralnej Komisji nastąpiło w dniu 10 stycznia 2017 r., zgodnie z obowiązującą ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, natomiast propozycji zmiany procedury nie było w projekcie poddanym konsultacjom społecznym na jesieni 2016 r. Pojawiła się ona dopiero w wersji, która wpłynęła do Sejmu RP w dniu 7 lutego 2017 r., czyli już po wskazaniu kandydatów przez Centralną Komisję. Tego typu działania przeczą dobrym zasadom stanowienia prawa i prowadzą do zmian w procedurach, które już się zakończyły, a były przeprowadzane w ramach obowiązywania przepisów.

1332 podpisów

prof.dr hab. Iwona FijałkowskaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Prof.dr hab. Piotr ZielenkiewiczInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Prof. Adam SzewczykInstytut Nenckiego PAN
Prof. dr hab. medycyny Krystyna Domańska-JanikIMDiK PAN
Profesor Kazimierz L. WierzchowskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Prof Andrzej Dziembowski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Prof. Ewa Sledziewska-GojskaInstytut Biochemii Biofizyki PAN
dr hab. Anna BębenekInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Prof. Paweł GolikWydział Biologii UW i IBB PAN
prof. dr hab. Piotr JonczykInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Profesor Leonora BużańskaIMDiK PAN
Prof. dr hab. Andrzej DżugajInstytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski
Profesor Ewa BartnikUniwersytet Warszawski/Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Profesor Hanna KmitaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-CzerwińskaUniwersytet Wrocławski
dr Grzegorz CechUniwersytet Gdański, Wydział Biologii
Prof. dr hab. Agnieszka ChacińskaCentrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Urszula ZielenkiewiczIBB PAN
profesor Małgorzata WitkoInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
dr hab. Paweł PomorskiInstytut Nenckiego PAN
prof. dr hab. Michał DadlezIBB
dr hab. Lech MankiewiczWarszawa
dr Jan GadomskiIBS PAN
mgr Karolina PierzynowskaUniwersytet Gdański
magister Dominika MaciejewskaPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
dr hab. Katarzyna GrabowskaWydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
mgr Lidia GaffkeUniwersytet Gdański
dr Krzysztof WohlfeldUniwersytet Warszawski
Dr n. med Karina RyterskaZaklad Biochemii i Zywienia Czlowieka PUM
Piotr DobosiewiczWarszawa
magister Marcin LutyUniwersytet Jagielloński
dr hab. prof. nadzw, Anna EngelkingInstytut Slawistyki PAN
Pan Kacper StefaniakPan
Pani Joanna Knap
Dr Jakub SzymanikUniversity of Amsterdam
dr hab. Magdalena Pecul-KudelskaWydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Pan Kacper Nowacki
Mgr Agnieszka Baklarz
dr Dorota LeśniewskaInstytut Slawistyki PAN
dr Joanna Konieczna-SałamatinInstytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Anna OkopinskaUJK
dr hab. Magdalena DerwojedowaInstytut Języka Polskiego Uniwersytet Warszawski
Dr Honorata CzapińskaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
dr hab Jacek JemielityCentrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Krystyna KolwasInstytut Fizyki PAN
Doktor Iwona Legutko-Marszałek
Mgr inż. Natalia Kowalska
prof.dr hab.inż Marianna CzaplickaIPIŚ PAN
Prof. Witold DanikiewiczIChO PAN
Dr Agnieszka Rugor Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
mgr Marta SadowskaUniwersytet Gdański, Wydział Biologii
Dr Luiza Stanaszek Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
Dr Kinga Kłodawska Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński
Petycja Natalia Bajak
Profesor Sławomir JaroszInstytut Chemii Organicznej PAN
mgr Katarzyna KarpińskaWF UW
prof. dr hab. Andrzej ZakrzewskiUniwersytet Warszawski
Mgr Ewa BilskaCentrum Badań Kosmicznych PAN
List otwarty Ewa kubacka
Prof. Andrzej JerzmanowskiUniw. Warszawski i IBB PAN
Dr Aneta Kaniak-GolikInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
profesor Elżbieta GrzesiukInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr Sebastian PiłsykInstytut Biochemii i Biofizyki
dr Aneta BartosikInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
mgr Anita HetmańskaWydział Biologii, Uniwersytet Gdański
dr hab. Rafał Demkowicz-DobrzańskiWydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
dr Anna WawrzyńskaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr Leszek TarnowskiIBB PAN
dr Izabela Kern-ZdanowiczInstytut Biocheii i Biofizyki PAN
dr Katarzyna GrabowskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr Bartosz WilczyńskiUniwersytet Warszawski
dr hab. Jan ChwedeńczukWydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
dr Anna ŁabnoIBB
Dr hab. Beata Burzynska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
mgr inż. Anna NiemiroInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. Daniel Młocicki Warszawski Uniwersytet Medyczny i IPPAN
dr hab. Izabela Wagner-SaffrayInstytut Socjologii UW
mgr Piotr ZdybelWydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
dr Miłosz PanfilUniwersytet Warszawski
Dr hab Rafał KowalczykInstytut Biologii Ssaków PAN
dr hab. Norbert DojerUniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej SołtanCentrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
prof. dr hab. Wiesław LeońskiInstytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
Prezes Marta Gaszyńska
Prof. UW Monika PłatekWPiA UW
Prof. dh hab. med. Jerzy ŁazarewiczInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa
Prof. Barbara LipińskaWydział Biologii Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Barbara EngelkingIFiS PAN
Prof. Paweł ZiębaInstytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
mgr Ewa GołaszewskaUniwersytet Gdański, Wydział Biologii
dr Tamara Aleksandrzak-PiekarczykInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. dr hab. Bogdan BułkaInstytut Fizyki Molekularnej PAN
dr hab. Przemysław KędzioraInstytut Fizyki Molekularnej PAN Poznań
Dr Anna ChełstowskaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Mgr inż. Krzysztof HyżorekIFM PAN
mgr Damian KołakowskiIBB PAN
mgr Małgorzata MajewskaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. dr hab. Barbara SylwesterCentrum Badań Kosmicznych PAN
Pan Tomasz Ostach
dr Liliana SurmaczInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Dr hab. Elżbieta KraszewskaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. Michał RurekWydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Anna KurlandzkaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr Urszula Perlińska - LenartIBB PAN
dr Dominik DomanskiIBB-PAN
mgr Iwona Macioszek
mgr inż. Krystyna BińkoInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof dr hab. Monika HryniewiczInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr, inż Anna MuszewskaIBB PAN
Mgr Filip SośnickiWF UW
Prof. Michał NawrockiWydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Agnieszka SirkoIBB PAN
mgr inż. Mikołaj FedorowiczInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
mgr Jean-Guy RoussetUniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. inż. Jacek KoronackiInstytut Podstaw Informatyki PAN
dr hab. Bartłomiej AndrzejewskiInstytut Fizyki Molekularnej PAN
Agnieszka Szalewska-PałaszUniwersytet Gdański
Mgr Katarzyna MikołajczakWarszawa
dr hab. Piotr KowalczukInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
dr Weronika SzemińskaWydział Lingwistyki Stosowanej UW
profesor Grzegorz ChałasińskiWydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Alicja WęgrzynInstyutut Biochemii i Biofizyki PAN
mgr inż. Paweł WojciechowskiInstytut Fizyki Molekularnej PAN
Prof. Marek NapiórkowskiWydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Profesoe Krystyna JablonskaIF PAN
dr hab. Maria Zdanowska-FrączekInstytut Fizyki Molekularnej PAN
dr Agnieszka HałasIBB PAN
mgr Magda BakunIBB PAN
mgr Karolina JakubczykPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
mgr Anna GrzegorzewskaPolitechnika Krakowska
prof. dr hab. Anna GrabowskaInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
dr hab. Monika StannyIRWiR PAN
mgr Dominik CysewskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. dr hab. Ryszard GrzesikInstytut Slawistyki PAN
dr Michał DmowskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr Agnieszka OżarowskaWydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
Dr Krzysztof DrabikowskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Prof. dr hab. Jarosław KuśmierekIBB PAN
Prof. Lech WojtczakInstytut im. Nenckiego
dr hab. Katarzyna PiwockaInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. nenckiego PAN
prof. dr hab. Krzysztof DołowyKatedra Fizyki, SGGW
prof. IFMPAN dr hab. Tadeusz LucińskiInstytut Fizyki Molekularnej PAN
Prof. Perla KacmanInstytut Fizyki PAN
mgr inz. Maciej WójcikowskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
mgr Albert BogdanowiczInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. Grzegorz KowalskiUniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
prof. Maria A. Ciemerych-LitwinienkoWydział Biologii Uniwersytet Warszawski
dr inż. Adam DębskiInstytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
Dr, Anna PotempskaIBD(W-wa) / NYSIBR (USA)
dr inż. Anna Fariaszewska
dr hab. Janusz Kosteckiemeryt (UP w Krakowie)
dr Marcin PomorskiWydzia Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Piotr SułkowskiWydział Fizyki UW
prof. dr hab Piotr BogusławskiIF PAN
mgr Małgorzata HabichInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. Marian WolskiIH UPJP II
dr Ruta ŚpiewakPolska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Andrzej GolnikWydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
mgr Aleksandra SobolewskaWarszawa
prof. dr hab. Małgorzata KorytkowskaInstytut Slawistyki PAN
Mgr Paula Sawickaemerytka Uniwersytet Warszawski
Mgr Agnieszka ŁukomskaPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
dr Wojciech MądryInstytut Slawistyki PAN
dr Jan SuffczyńskiWydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Grzegorz LitwinienkoUniwersytet Warszawski
mgr Anna SzymaniecInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
mgr Anna KuczyńskaUniwersytet Gdański, Wydział Biologii
Prof.dr hab Katarzyna Cieślak-BlinowskaUniwersytet Warszawski Wydział Fizyki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
dr hab. Hanka PrzybylińskaInstytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Paweł UrbańskiUniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
Prof. dr hab Andrzej SuchockiInstytut Fizyki PAN, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
prof. Maria Jolanta RędowiczInstytut Nenckiego PAN
Prof. dr hab. Jacek CiborowskiWydział Fizyki UW
dr hab Agnieszka DzikowskaUniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
dr Dariusz PuczkoInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. dr hab. Barbara PopielawskaCentrum Badań Kosmicznych PAN
dr Antoni PawłowskiInstytut Fizyki Molekularnej PAN
prof. dr hab. Mikołaj MisiakWydział Fizyki UW
Prof.dr hab. Elżbieta WyrobaInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Prof. dr hab. Grazyna MuszynskaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
DR Rafał SkoczylasWydział Biologii UW (emeryt)
Prof. dr hab. Małgorzata LatałowaUniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Wojciech BalInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Dr inż. Grzegorz BlinowskiInstytut Informatyki, Politechnika Warszawska
mgr Agnieszka KruszewskaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr Iwona AdamskaWydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Dr. hab. Krzysztof KujawaInstytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
dr hab. Marta KoblowskaWydział Biologii UW
dr Katarzyna GieczewskaWydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Dr Katarzyna KalisiakInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. dr hab. Grazyna Jagura-BurdzyInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
mgr Joanna WójtowiczWydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
prof.dr hab. Bernard WielgatInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr Jan JedlikowskiUniwersytet Warszawski
dr Marcin NapiórkowskiWydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Prof Magdalena Załuska-KoturInstytut Fizyki PAN
dr Anna RolickaSGGW Wydział Nauk o Zwierzętach
mgr Karolina KoteckaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prfof.dr hab. Stanisław KłosowskiKatedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK
Dr hab Monika RadlińskaWydział Biologii, Uniwesytet Warszawski
Dr Piotr GolecIBB PAN
dr hab. Piotr ŻuchowoskiInstytut Fizyki, UMK
dr hab. Anna BajerUniwersytet Warszawski
Dr Tomasz PrószyńskiInstytut Nenckiego PAN
dr hab. Marcin ZychUniwersytet Warszawski
dr hab Paweł KoperskiWydział Biologii Uniwersytetu Warszwskiego
dr hab. Michał BilewiczWydział Psychologii UW
mgr Michał KrawczykIBB PAN
Professor Jan KomorowskiUppsala University
dr inż. Grażyna KamińskaPolitechnika Poznańska
Prof. dr hab. Andrzej ElżanowskiUniwersytet Warszawski
dr hab. Dorota NowakWydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
profesor Elżbieta Jagusztyn-Krynicka Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
doktor Adrianna RaczkowskaWydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. prof. nadzw. Marian SrebrnyInstytut Podstaw Informatyki PAN
Prof. dr hab. Dariusz JemielniakAkademia Leona Koźmińskiego
dr hab. Beata SzostakowskaGdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Agnieszka DobrzyńInstytut Nenckiego PAN
dr hab Szymon KaczanowskiInstytut Biochemii i Biofizyki
dr Marcin ZiemniakUniwersytet Warszawski
Profesor Anna ZielińskaInstytut Slawistyki PAN
dr Katarzyna Bocian-OstzryckaWydział Biologii Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Marek ŚwitońskiUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Adam KawałekInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. dr hab. inż. Sławomir WierzchońIPI PAN
Profesor, dr hab. Grazyna PalamarczykIBB PAN
prof. dr hab. Daniel WójcikInstytut Nenckiego PAN
Dr hab., prof. nadzw. Joanna SliwowskaUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Agnieszka Pałucha-PoniewieraInstytut Farmakologii PAN w Krakowie
dr hab. Ewa SzołajskaInstytut Biochemii i Biofizyki Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Jerzy BalInstytut Matki i Dziecka
mgr Grzegorz KowalczykWydział Biologii UW
dr hab, Jan Rodriguez ParkitnaInstytut Farmakologii PAN
prof. dr hab. Marcin CzerwińskiWrocław
dr hab Kalina BurnatInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
dr Witold KonopkaInstytut Nenckiego PAN
dr hab. Izabela SzczerbalUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Lien BrzeźniakInstytut Biochemii i Biofizyki
dr Michał FindeisenNCBJ
prof. dr hab. Małgorzata SkupInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
prof. dr hab. Jarosław WiśniewskiUniwersytet Warszawski
mgr Anna MacioszekUniwersytet Warszawski
Mgr Daria GendoszŚląski Uniwersytet Medyczny
dr hab. Piotr SołtanWydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
doktor Antoni Stefan MikoszewskiUniwersytet Warszawski
prof.dr hab. Maria HalamskaWarszawa UW
dr hab., prof IS PAN Ewa GolachowskaInstytut Slawistyki PAN
prof.dr hab. Nadzieja DrelaWydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Marta MiączyńskaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
prof. dr hab. Dariusz BartosikUniwersytet Warszawski
dr Karolina ArchackaUniwersytet Warszawski
dr inż. Mariusz MaćkowskiUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. prof. nadzw. Marek ZdanowskiIBB PAN
dr hab. Ewa KublikInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
dr Olga Gajewska-WoźniakWarszawa
mgr Alicja PawelecWydział Biologii Uniwersytet Warszawski
magister Aleksandra DopkoLublin
dr hab. prof. nadzw. UŁ Marek WieczorekUniwersytet Łódzki, Wydz. BiOŚ
Prof. dr hab. Ryszard EngelkingInstytut Matematyki UW (emeryt)
Prof. dr hab. czł.koresp. PAN Krzysztof HamanWydział Fizyki Unjiwersytetu Warszawskiego
dr hab. Marcin MuchaUniwersytet Warszawski
dr Katarzyna ArczewskaCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
dr Jerzy KonarskiUniwersytet Warszawski
mgr inż. Izabela MichnowskaInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa
Prof. Andrzej SzutowiczGdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Krzysztof StarońWydział Biologii Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jerzy TyszkiewiczInstytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
doktor Roksana Iwanicka-NowickaWydział Biologii UW/IBB PAN
mgr Piotr KucharskiUniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
mgr Krystian BoguckiUniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii
Dr Hanna KozłowskaInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
prof. Maria StankiewiczWydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK
prof. dr hab. Jacek BieleckiWydział Biologii Uniwersytet Warszawski
dr Maria Donten-BuryUniwersytet Warszawski
dr hab. Wioletta WaleszczykInstytut Nenckiego PAN
dr Iwona BrzozowskaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
mgr Tycjan GołuńskiUJ
Prof. dr hab. n. przyr. inż. Wojciech ZmysłowskiInstytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej imienia Macieja Nałęcza PAN
dr hab Elżbieta SalińskaIMDiK PAN
dr hab. Jakub UrbanikWydział Prawa i Administracji UW
mgr Krzysztof Leslaw MazurekArendal
dr hab. Małgorzata MarciniakInstytut Podstaw Informatyki PAN
dr hab. inż. Krzysztof RządcaInstytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Chrząstowski-WachtelInstytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski
Profesor Władysław LasońInstytut Farmakologii PAN w Krakowie
mgr Mateusz ZięcinaIBB
dr Jakub GrzesiakInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. Piotr BębasWydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
dr Monika Zakrzewska-PłaczekUniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Prof. dr hab. Aleksander F. SikorskiUniwersytet Wrocławski
dr hab. Piotr PawłowskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr inż. Krzysztof GłąbskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. Urszula ForyśUniwersytet Warszawski, Wydział Mat, Inf. Mech.
Prof. Mariusz OlczakUniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Rafał LatałaInstytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Krystyna GołembiowskaInstytut Farmakologii PAN Kraków
dr Monika Zaręba-Kozioł Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
profesor zs. Irena SawickaInstytut Slawistyki PAN
dr hab. Aleksander CzogallaUniwersytet Wrocławski
Profesor Stanisław BetleyWydział MIM Uniwersytet Warszawski
prof.dr hab. Wiesław Wątorekwydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr inż. Ewa LewickaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. dr hab. Jan KotwicaIRZBŻ PAN, Olsztyn
prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor JędrzejczakWarszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Andrzej SalwickiUKSW
dr Krzysztof Demkowicz-DobrzańskiWarszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr. hab. Andrzej KaczanowskiWydział Biologii Uniw. Warszawskiego
Prof. dr hab. Irena NalepaInstytut Farmakologii PAN
Prof. dr hab. Grzegorz GrynkiewiczInstytut Farmaceutyczny, Warszawa
dr Michał DrgasAkademia Pomorska w Słupsku
dr Anna StraszewskaInstytut Sztuki PAN
mgr inż. Krzysztof PtaszyńskiInstytut Fizyki Molekularnej PAN
dr Marta ModzelanInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. dr hab. Barbara ZagdańskaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr hab., prof. UO Joanna CzaplińskaUniwersytet Opolski
prof.dr hab. Mirosława WłodarczykUW
profesor Elżbieta RomanowskaUniwersytet Warszawski
mgr inż. arch. Anna Kwaśniewicz
dr Sabina TabaczarUniwersytet Wrocławski
prof. Maciej KolwasInstytut Fizyki PAN
Profesor, członek rzeczywisty PAN Jezrzy WilkinInstytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
dr hab. Robert FilipkowskiWarszawa
dr Maciej WiktorUniwersytet Wrocławski
dr Dorota Maszczak-SeneczkoUniwersytet Wrocłąwski
dr hab. Joanna Żelazna-WieczorekUniwersytet Łódzki, WBiOŚ
dr Brygida Manikowska-ŚlepowrońskaWydział Biologii Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Marcin OpałłoInstytut Chemii Fizycznej PAN
Prof. dr hab. Jacek HennigIBB PAN
prof. dr hab. Maria MoszyńskaUniwersytet Warszawski
dr hab. Robert MalinowskiInstytut Genetyki Roślin PAN
dr hab., prof. IS PAN Zofia Sawaniewska-MochowaInstytut Slawistyki PAN
dr Paweł BechlerUniwersytet Warszawski
dr hab Katarzyna SzkudelskaUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr Justyna ZmorzyńskaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
Prof. dr hab. Marek PfütznerWydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
dr Katarzyna ChojnackaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
profesor Włodzimierz KrzyżosiakInstytut Chemii Bioorganicznej PAN
mgr Michał MarkowskiWydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
mgr Agnieszka NecelWydział Biologii, Uniwersytet Gdański
Dr Izabela SabałaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
dr Anna Modrak-WójcikWydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
dr inż. Jarosław CendrowskiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
prof. dr hab. Irena JokielPolski Świętów
dr Agata GóźdźMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
Dr Małgorzata FigielMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
dr hab. Jarosław KiliasInstytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr Paweł StępniakInstytut Chemii Organicznej PAN
Prof UW Katarzyna TońskaWydział Biologii Uniwersytet Warszawski
mgr inż. Marta KaczmarekMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
Dr Anna Mietelska-Porowska Instytut Nenckiego PAN
dr hab inż. Anna ChrobokPolitechnika Śląska
dr hab. prof UG Monika BaduraUniwersytet Gdański
prof. dr hab. Artur KrężelUniwersytet Wrocławski
dr inż. Daria Zdżalik-BieleckaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
dr Tomasz WielgUniwersytet Opolski
dr Kamil JastrzębskiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
dr Andrzej MikulskiUniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata KrólikowskaCentrum Badań Kosmicznych PAN
dr Jacek ChrząszczInstytut Informatyki, UW
dr hab. Paweł GóreckiUniwersytet Warszawski
Prof Werner UlrichWydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK
dr hab Krzysztof SwierkoszUniwersytet Wrocławski
dr Maciej FalskiInstytut Slawistyki UW
Prof. dr hab. Mariusz PappInstytut Farmakologii PAN w Krakowie
mgr Anna Wieczorek-TaradayInstytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
Prof. Dr. hab Włodzimierz ZawadzkiInstytut Fizyki PAN
dr Robert GromadkaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. dr hab. Wojciech ChlebdaUniwersytet Opolski
dr hab. Paweł MajewskiWydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Stanisław MrówczyńskiNarodowe Centrum Badań Jądrowych
Prof.dr hab. Iwonna Rahden-StaronWarszawski Uniwersytet Medyczny Wydzial Lekarski
profesor dr hab. Bozena HilczerInstytut Fizyki Molekularnej PAN (prof. emeritus)
dr Weronika BuczyńskaMIMUW
mgr Justyna KijankaISZiP, Uniwersytet Warszawski
Prof.dr hab.med. Anna CzlonkoeskaInstytut Psychiatrii i Neurologii
dr hab. Dagmara JakimowiczWydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
Tomasz WróbelInstytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
dr hab. Anna PawlikIITD PAN
dr hab. Małgorzata ŁobockaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Prof.dr hab. Hanna JańskaWydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
dr hab Katarzyna ŁukasiukInstytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN
dr hab. inż. Lech ŁobockiPolitechnika Warszawska
Dr Roman SzczepanowskiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
prof. dr hab. Jan KonopackiUniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Wojciech WiślickiNarodowe Centrum Badań Jądrowych
dr Justyna McIntyreInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. Maria A. Augustyniak-JabłokowInstytut Fizyki Molekularnej PAN
Profesor Ernest (Eryk) PiaseckiUniwersytet Warszawski
Profesor Maciej LewensteinICFO - Instytut Fotoniki
profesor dr hab. Grażyna BorkowskaWarszawa IBL PAN
dr hab. Jaromir JeszkeUniwersytet im. Adama Mickiewicza
mgr. Małgorzata MaksymowiczMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
dr Kamila ReczyńskaWydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
mgr Paweł RamsInstytut Badań Literackich PAN
dr n. med. Maria MaksymowiczCentrum Onkologii-Instytut, Warszawa
prof. Ryszard NyczKraków Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab Marek ZaleskiInstytut Badań Literackich PA
dr hab. Paweł JakubczykWydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
dr Piotr BrągoszewskiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
dr Kinga Plewa-TutajPWSZ im. AS Wałbrzych
dr hab., prof. IBL PAN Beata DoroszInstytut Badań Literackich PAN
Prof. Wlodek KofmanCentrum Badań Kosmicznych PAN
dr Katarzyna Lindner-CendrowskaUniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Piotr RybkaUW
mgr Piotr ChrościckiMIBMiK
mgr Julia RachowkaIBB PAN
dr hab. inż. Hanna Bolibok-BrągoszewskaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Krystyna Drat - RuszczakUniwersytet Humanistycznospoleczny SWPS Wydział w Sopocie
Prof. dr hab. Marek WanatUniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Robert WysockiUniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Barbara BilinskaUniwersytet Jagiellonski
prof. dr hab. Sławomir Jacek ŻurekKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Joanna SułkowskaCentrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
prof. zw. Tokarska-BakirInstytut Slawistyki PAN
dr inż. Anna Hawliczek-StrulakSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Aleksander MadydaUMK
prof. dr hab. Wiesław FałtynowiczWydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski,
Prof. zw. dr hab. Przemysław CzaplińskiUAM
mgr Iwa KołodziejskaUniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
Prof. dr hab. Janusz MaszewskiUniwersytet Łódzki
Dr hab. Marcin WołkWydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
prof.zw. Elżbieta Witkowska-ZarembaInstytut Sztuki PAN
dr Grzegorz MarzecIBL PAN
Dr hab. Arkadiusz MorawiecUniwersytet Łódzki
Profesor zwyczajny Szymon RudnickiEmeryt IHUW
dr Piotr ChołołowiczAkademia Muzyczna w Katowicach
mgr inż. Anna StachyraInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Dr hab. prof. nadzw. UŁ Beata SadowskaUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Prof. Leszek ŻylińskiUMK
dr Adrian MianeckiUniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof dr hab Małgorzata CzermińskaUniwersytet Gdański
Prof.dr.hab. Janina Dobrzańska-KaczanowskaWydział Biologii Uniwerszytetu Warszawskiego
mgr inż. Grzegorz TylIChiP PW
dr hab. Żaneta Nalewajk-TureckaWydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski
dr hab. Joanna PartykaIBL PAN
prof. Gabriela Lorenc-PlucińskaInstytut Dendrologii PAN
mgr inż. Filip MaciągMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Prof. dr hab. Maciej GarstkaWydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej WeberUniwersytet Warszawski
Mgr Wojciech TworzyńskiWydział Biologii Uniwersytet Warszawski
dr Alina MolisakUW
prof. dr hab. Józef OlejniczakWydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
dr hab. Adam LipszycIFiS PAN
dr Grażyna PawlakInstytut Badań Literackich PAN
dr Magdalena RudkowskaIBL PAN
Dr hab. Tomasz SwobodaUniwersytet Gdański
dr hab. Barbara Przybyszewska-JarmińskaInstytut Sztuki PAN
dr Hanna Węgrzynekhistoryk, Warszawa
mgr Michał RogalskiInstytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
nie posiadam Alicja Czapla
dr Marek LewickiUniversity of Adelaide
Dr hab. Ewa HennigCMKP; Centrum Onkologii - Instytut
prof Romuald ZabielskiSGGW
dr hab. prof. UŁ Krystyna PietrychUniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Wojciech BursztaSWPS. Uniwersytet Humanistycznospołeczny
prof. dr hab. Adam DziadekUniwersytet Śląski
prof. dr hab. Piotr FastUniwersytet Śląski
dr hab., prof. AP Bernadetta ŻynisSłupsk
doktor Agnieszka KolanoMIBMiK
list otwarty Eugenia Górka
prof. zw. dr hab. Dariusz TarnawskiUniwersytet Wrocławski
prof. zw dr hab. Danuta UlickaUniwersytet Warszawski
dr hab. profesor nadzw. Agnieszka IzdebskaInstytut Kultury Współczesnej UŁ
dr hab Tomasz SapotaUniwersytet Śląski
Profesor zwyczajny Stanisław MoskalewskiWUM, emerytowany profesor
dr hab. Katarzyna KabałaUniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Stanisław ObirekUW
Prof.UW dr hab. Shoshana RonenUW
dr hab. Anna SobieskaIBL PAN Warszawa
dr hab. Maciej CapińskiAGH Kraków
dr hab n med, Prof UJ Krzysztof BryniarskiUniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Dr inż. Katarzyna Kamińska Instytut Farmakologii PAN
dr hab. Joanna KarpińskaUniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Jadwiga Linde-UsiekniewiczUniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Mirosław SkarżyńskiWydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Anna Brzozowska-KrajkaUMCS
dr hab. Urszula SmolińskaInstytut Ogrodnictwa
Prof. dr hab. Jacek KuźnickiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
dr Karolina Ćwiek-RogalskaInstytut Slawistyki PAN
dr Marta ŚwitalskaIITD PAN Wroclaw
dr hab. Krzysztof PiaseckiUniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
prof. dr hab. Zbigniew PrzybeckiSGGW
dr inż. Karolina Makieła-DzbeńskaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Doktor Dariusz ParzelskiUniwersytet SWPS Warszawa
dr Aranzazu Calderon PuertaWarszawa
mgr Jan RucińskiUniwersytet Gdański, Wydział Biologii
prof. dr hab. Rafał StobieckiInstytut Historii Uniwersytet Łódzki
dr hab. Magdalena RutaUJ
prof. dr hab. Krzysztof JaroszUniwersytet Śląski
prof. dr hab. Krzysztof RubachaUMK Toruń
dr hab. prof. UŁ Tomasz CieślakUniwersytet Łódzki
profesor Teresa OlczakWydział Biotechnologii Uniwersytet Wrocławski
dr Katarzyna Mleczko-SaneckaMIBMiK
profesor dr hab. Tadeusz HilczerUAM-Wydział Fizyki
mgr Maria ŚladowskaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Dr Joanna Gruszczyńska-BiegałaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Prof. dr hab. Stanisław BereśUniwersytet Wrocławski
prof. Tomasz SzarekInstytut Matematyki Uniwersytet Gdański
dr Tomasz KosInstytut Farmakologii, PAN
prof. dr hab. Teresa ŻołądekIBB PAN
dr Karolina GóreckaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
mgr Beata OrłowskaWroclaw
dr hab. Małgorzata DomagalskaUniwersytet Łódzki
dr MICHAŁ LACHMANUniwerstet Łódzki
dr hab. prof. UŁ Sławomir M. NowinowskiUniwersytet Łódzki
dr hab Jadwiga WardasInstytut Farmakologii PAN Kraków
dr Bartosz WawrzynówInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. zw.dr hab. Hanna GoskWydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski
mgr Łukasz KowalskiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
prof.dr hab. Alicja ŻyliczMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
mgr Dorota LibiszowskaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
prof. dr hab Julian ŚwierczyńskiGdański Uniwersytet Medyczny
mgr Jan antoni CiecierskiASP warszawa - scenografia
prof. Jan KalinowskiUniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Tadeusz PawełczykGdański Uniwersytet Medyczny
mgr Marta PrzybyłaŚląski Uniwersytet Medyczny
Profesor Elżbieta Mańczak-WohlfeldUJ
dr hab. Tatiana CzerskaUniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
dr Łukasz WróbelUniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Wiesława JarmuszkiewiczUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Halina SieradzInstytut Sztuki PAN
prof. zw. Elzbieta SmułkowaUniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych
Dr hab. Tomasz ŚledzińskiGdański Uniwersytet Medyczny
dr hab. Jacek WojtkiewiczWydział Fizyki UW
prof. dr hab. Ryszard T. SmoleńskiGdansk
dr Anna KicińskaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Ewa Wróblewska-TrochimiukInstytut Slawistyki PAN
Prof.dr hab.med. Bożena Bidzinska-Speichert
Dr n. med. Ewa Dynerowicz-Bal
prof. dr hab. Danuta Opacka-WalasekUniwersytet Śląski
mgr Alicja KościelnyIIMCB
dr hab. Małgorzata MossakowskaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
prof. dr hab. Monika Rakoczy-TrojanowskaSGGW
dr hab. Bernadetta DarskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab; Mirosław KoftaUniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
prof. Stefan JackowskiUniwersytet Warszawski
prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-KuźnickaIMDiK PAN
dr hab. Paweł GancarczykInstytut Sztuki PAN
mgr Katarzyna NiedźwieckaIBB PAN
dr hab. Małgorzata KruczekWydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof.zw dr hab. Anna Goździcka-JózefiakUniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Michał ParzuchowskiUniwersytet SWPS w Sopocie
Profesor Krystyna OssowskaInstytut Farmakologii PAN, Kraków
prof. Teresa Rząca-UrbanWydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jolanta Maria DzikSGGW
dr hab. prof. UWr Wojciech BrowarnyUniwersytet Wrocławski
prof dr hab. Bożena KamińskaInstytut Biologii Doświadczalnej PAN
dr hab. Elżbieta ZiemińskaIMDiK PAN
prof. dr hab. Piotr P. StępieńInstytut Genetyki i Biotechnologii UW i IBB PAN
prof. dr hab. Zofia ChechlińskaNarodowy Instytut Fryderyka Chopina
mgr inż. Halina FedakInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Profesor Leszek ZasztowtUniwersytet Warszawski
mgr inż. Kinga GazdaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
dr hab. Marcin CzarnołęskiUniwersytet Jagielloński
profesor Andrzej SzczepańskiInstytut Matematyki, Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk
Dr n. med. Justyna Niderla-BielińskaWarszawski Uniwersytet Medyczny
Mgr Aleksandra RybackaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Jolanta B. ZawilskaUniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. Krzysztof TrybuśInstytut Filologii Polskiej UAM
dr hab. Renata Świergosz-KowalewskaUniwersytet Jegielloński, Instytut Nauk o Środowisku
dr hab. Dorota KoziełWydział lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Matylda MaciasMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
prof. dr hab Adam WoźnyWydział Biologii UAM
dr hab. Małgorzata PrajerInstytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
dr hab. Katarzyna Knapczyk-StworaUniwersytet Jagielloński
dr hab. Renata BuraUJ
dr Michał KarpińskiWydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Piotr SalustowiczBielefeld
dr hab. Edyta Jurkowlaniec-KopecUniwersytet Gdański, Wydział Biologii
Mgr Katarzyna SzafranIBB PAN, MIBMiK
prof. dr hab. Jacek_BrzozowskiUniwersytet Łódzki
doktor Beata KowalskaInstytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Prof. dr hab. Andrzej Stanisław KowalczykInstytut Literatury Polskiej UW
mgr Agata PoświataMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
dr hab. Marcin CieńskiUniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Maria OgielskaUniwersytet Wrocawski
mgr inż Dawid GłówMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Dr hab. Andrzej LederIFiS PAN
profesor zwyczajny Ewa PrzybośInstytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
dr hab. Magdalena Rabizo-BirekUniwersytet Rzeszowski
dr hab. Paulina KramarzKraków
dr Zuzanna Kołodziejska-SmagałaUniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Michał WoyciechowskiUniwersytet Jagielloński
dr hab. Agnieszka Graff-OsserOSA UW
prof. dr hab. Ryszard BuczkoInstytut Fizyki, PAN
Dr Tomasz KrupnikUniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
prof. dr hab. Bogumiła KaniewskaUAM, WFPiK
prof. dr hab. Paweł PróchniakUniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr hab. Piotr PietrychUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Hans BluijssenUniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu
prof. dr hab. Roman StępniewskiUniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
Mgr inż. Piotr SoczewkaIBB PAN
dr hab. Anna GęsickaKatedra Filologii Romańskiej, UMK
prof. dr hab. Roman CzajaInstytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Piotr DawidowiczWydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
mgr Katarzyna KrólInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
profesor Jolanta Kowalewska-DąbrowskaUniwersytet Gdański Wydział Filologiczny
dr hab. Ewa SzczęsnaWydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
dr Angelika AdamczykUW
magistrant Szymon WcisłoWydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski (student)
prof. dr hab. Paweł KotejaInstytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Tomasz StoryInstytut Fizyki PAN
dr Aleksander MasnyNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
dr n med Alina KuryłowiczIMDiK PAN
Dr hab. Jadwiga Zalewska-KaszubskaUniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Katarzyna Dorota RaczyńskaUAM - Wydział Biologii
prof.n.med. Wojciech Pędichprof. emeritus Bialostockiego Uniw.Med.
Prof Grazyna DobrowolskaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-KulińskaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
mgr Magdalena KędraMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
dr Barbara PodolakUJ
prof. dr hab. Przemysław WojtaszekWydzuał Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Marek KłodzińskiInstytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
dr hab. Andrzej KominekUJK w Kielcach
prof. dr hab. Katarzyna MellerUAM, WFPiK
Dr hab. Janusz PasterskiUniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Alicja Pihan-KijasUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Anna RożenUniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Joanna S. Kruszewska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof dr hab Wieslawa Agnieszka FogelLodz
dr Natalia NielipowiczKatedra Filologii Romańskiej UMK
dr hab. Krzysztof SobczakWydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Leszek PryszczIIMCB
prof. dr hab Jerzy KijowskiCentrum Fizyki Teoretycznej PAN
Dr hab. Egbert PiaseckiIITD PAN Wrocław
mgr inż. Dawid OwsianInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. Magdalena DyrasUniwersytet Jagielloński
dr n. med. Jolanta RybczyńskaWUM
dr Grażyna OlszaniecKatedra Filologii Romańskiej UMK
Prof. dr hab. Renata BilewiczWydział Chemii Uniwesytet Warszawski
Prof. dr hab. January WeinerUniwersytet Jagielloński
dr Anna GłodowskaWydział Filologiczny UMK
Prof. dr hab. Adrian KozaneckiInstytut Fizyki PAN, Warszawa
dr hab. prof. UAM Agnieszka CzyżakInstytut Filologii Polskiej UAM
prof. dr hab. Anna TrzeciakUniwersytet Wrocławski
prof.dr hab. Małgorzata CzarneckaZUT w Szczecinie
Prof. dr hab. Roman KubickiInstytut Filozofii UAM
Prof. dr hab. Czesław ŁugowskiIITD PAN Wrocław
dr hab. Józef MitkaUniwersytet Jagielloński
dr hab. Sławomir KalinowskiUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Nicole Dołowy-RybińskaInstytut Slawistyki PAN
prof.zw.dr hab. Ewa JędrzejkoUniwersytet Śląski
Profesor Danek ElbaumInstytut Fizyki, PAN
dr hab. Magdalena ChadzińskaWydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
dr n. med. Katarzyna BroczekWarszawski Uniwersytet Medyczny
profesor Michał ZimeckiInstytut Immunologii i Terapii Doswiadczalnej PAN, Wrocław
prof. dr hab. Zbigniew PrzychodniakUniwersytet Adama Mickiewicza
dr Przemysław AdamczewskiInstytut Studiów Politycznych PAN
Prof. Ewa SikoraInstytut Biologii Doświadczalnej, im.M.Nenckiego, PAN
dr hab. Grażyna Szwat-GyłybowISl PAN
dr hab. Dorota Krystyna RembiszewskaInstytut Slawistyki PAN
prof. zw. dr hab. Janusz SiatkowskiUniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr ZiółkowskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. n. med. Magdalena ChechlińskaCentrum Onkologii - Instytut, Warszawa
dr Dominika ZającIMDIK PAN
Mgr Katarzyna ŚwitońMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
mgr Aleksandra SzybińskaIMDiK PAN; MIBMiK
dr hab., prof IS PAN Lucyna Agnieszka JankowiakInstytut Slawistyki PAN
inż. Michał MazurMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
Magister jak Pan Zbyszek Kazimierz LaskowiczWroclaw
Dr hab. Tomasz WaszakUMK Torun
dr n. med. Anna StasiakUniwersytet Medyczny w Łodzi
prof.zw.dr hab. Aleksander FiutKraków
Profesor Janusz SiedleckiCentrum Onkologii-Instytut
Prof. Jacek SkomiałIFiŻZ PAN, Jabłonna
Prof. dr hab. Sławomir BuryłaUWM w Olsztynie
Profesor Jan MiernowskiUniwersytet Warszawski; University of Wisconsin-Madison
dr hab.prof. UAM Krzysztof PodemskiInstytut Socjologii UAM
MSc. Aleksandra DeczkowskaWeizmann Institute of Science, Rehovot
dr hab. Ewa BorsukWydział Biologii UW
dr hab Piotr KrajewskiINE PAN
dr Joanna DidkowskaCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
dr Michał TurekMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Prof. dr hab. Zbigniew R. ŻytkiewiczInstytut Fizyki PAN
dr hab. Jerzy WiśniewskiUniwersytet Łódzki
dr hab. Paweł GrzmilInstytut Zoologii i Nauk Biomedycznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
mgr Zuzanna BorzymowskaInstytut Biologii Doświadczalnej PAN
dr hab. Jerzy MatczukUniwersytet Warszawski
mgr Norbert OdolczykInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. inż. Stanisław LewińskiCentrum Badań Kosmicznych PAN
dr hab. n. med. Sergiusz MarkowiczCentrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. dr hab. Joanna PijanowskaUniwersytet Warszawski
Doktor Tomasz KunzUniwersytet Jagielloński
Dr hab. Magdalena PodolskaMorski Instytut Rybacki - PIB
Prof.UW (emeryt) Krzysztof MoszyńskiUW
prof. dr hab. Julita Czarkowska-BauchInstytut Nenckiego PAN
prof. dr hab. Jan HorbowyGdynia
prof.zw.dr hab. Magdalena WandziochUniwersytet Śląski
prof. dr hab. Maciej GrochowskiUniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Andrzej PrzestalskiInstytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
doktor Paweł KowalskiIS PAN
doktor nauk społecznych Helena DatnerŻydowski Instytut Historczny
podpis Elżbieta Kokoszczyńska
prof. dr. hab Ewa GraczykUG
dr hab Robert RządcaAkademia Leona Koźmińskiego
profesor Jolanta JuraUniwersytet Jagielloński
prof. Leszek MrozewiczInstytut Kultury Europejskiej UAM
Prof. dr hab. Sławomir KoziełInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN
prof. dr hab. Krystyna KłosińskaUniwersytet Śląski Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
prof. dr hab. Krzysztof KłosińskiInstytut Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytet Śląski
profesor dr.hab. Hanna Magdalena ZowczakWarszawa
profesor Urszula JakubowskaInstytut Psychologii PAN
mgr Daniel BorysowskiUniwersytet Opolski
prof. dr hab. Ryszard J. ChróstUniwersytet Warszawski Wydział Biologii
dr hab. andrzej pawelecWydział Filologiczny UJ
dr hab. Magdalena SitarzWydział Filologiczny UJ
mgr Paulina UrbaniakUniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Krzysztof PawłowskiSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Agnieszka Palej Uniwersytet Jagielloński
mgr inż Sebastian SacharowskiIBB PAN
doktor Katarzyna Wysoczańska-PająkUniwersytet Opolski
prof. dr hab. Jerzy FiećkoWydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
dr hab. Ewa Nawrockaemeryt Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Piotr ZiółkowskiUniwersytet Medyczny Wrocław
Prof.Dr hab. Grzegorz ŁukaszewiczUW
Prof.dr hab. n. med. Stanisław GłuszekWydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK Kielce
dr Michał MochUniwersytet Kazimierza Wielkiego
Prof. dr hab. Joanna RytkaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. dr hab, prof. UG dr hab. Grażyna i Feliks TomaszewscyUniwersytet Gdański
Dr hab Michał MikulaCentrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
prof. dr hab. Joanna GoszczynskaUniwersytet Warszawski
dr hab. Katarzyna SzczepkoUniwersytet Łódzki, Wydział BiOŚ
dr hab, Arkaiusz LewickiUniwersytet Wroclawski
dr hab. Arkadiusz BagłajewskiUMCS Lublin
Prof. dr hab. Jerzy JarzębskiWydział Polonistyki UJ
dr Justyna Kowalska-LederIKP UW
Prof. dr hab. Zenon ZduńczykInstytu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
dr hab. Hieronim ChojnackiUniwersytet Gdański
profesor nauk humanistycznych Anna LegeżyńskaWydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM
Prof. dr hab. Lucyna FalkowskaUniwersytet Gdański
dr hab. Agnieszka LeszczyńskaWydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Krzysztof ŁęckiUniwersytet Śląski
Jędrzej MorawieckiInstytut Dzienikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Magdalena Rembowska-PłuciennikIBL PAN, Warszawa
dr Janina KonarskaUniversity of Gothenburg
dr hab. Piotr BeringWydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
prof. zw. dr hab. Bogusław ZielińskiUAM w Poznaniu
dr hab., prof. UO Jacek GutorowUniwersytet Opolski
dr n. med. Magdalena Larysz-BryszKatowice
profesor nauk humanistycznych Maria Kwiatkowska-RatajczakIFP UAM
doktor Anna Modelska-KwaśniowskaUniwersytet Opolski
dr hab. Jarosław FazanWydział Polonistyki UJ
dr hab. Ewa SkwaraUAM
prof. dr hab. Ewa KraskowskaUAM Poznań
prof.dr hab. Wlodzimierz SzturcUniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. dr hab. Izabela SuryntUWr, Wydział Filologiczny
dr hab. Jerzy KaniewskiIFP UAM
dr Joanna Pietrzak-ThebaultWydział Nauk Humanistycznych UKSW
prof. US Dariusz ŚnieżkoUniwersytet Szczeciński
dr hab Katarzyna FazanUniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki
dr hab., prof. UAM Dobrochna DabertWydział Filologii Polskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
doktor Jadwiga TarsaUniwersytet Opolski
dr hab. Radosław GrześkowiakUniwersytet Gdański
dr hab. prof. UAM Jan GalantInstytut Filologii Polskiej UAM
dr hab. Beata KowalskaInstytut Socjologii UJ
dr hab Andrzej StroińskiPoznań
prof. dr hab. Tomasz SobierajWydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
dr hab, prof. UW Jolanta SujeckaWydział "Artes Liberales" Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab Jerzy RadeckiIRZiBŻ PAN
Dr hab. Tomasz MajewskiKatedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ
dr hab. Elżbieta WinieckaUAM
Magister Rozalia WojkiewiczPoznań
dr Marta WaratInstytut Socjologii UJ
dr hab. Zbigniew KopećWydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM
prof. dr hab. Marek WilczyńskiUniwersytet Gdański
mgr Ewa KrzaklewskaUniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Hanna RadeckaInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Prof. dr hab. Józef DulakWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Tomasz MizerkiewiczUniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr Anita JarzynaUniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Andrzej BierzyńskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN (emeryt)
dr Magdalena KozakowskaWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
dr hab. Monika KuleszaUniwersytet Warszawski
dr hab. Hanna Osiecka-SamsonowiczInstytut Sztuki PAN
Prof. Piotr SliwinskiUAM
prof. dr hab. Elżbieta SkibińskaUniwersytet Wrocławski
dr n med Beata NowakowskaInstytut Matki i Dziecka
dr Bartosz PoluszyńskiUniwersytet Opolski
dr hab. prof. UJ Anna Janus-SitarzUJ
mgr Jarosław WoźniakUniwersytet Wrocławski
mgr Agnieszka KrólInstytut Socjologii UJ
prof. zw. dr hab. Agata Stankowska-KozeraWydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
dr hab. Magda HeydelUniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Maria PrussakIBL PAN
mgr inż. Przemysław ZduńczykInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
prof. zw. dr hab Andrzej Friszke Polska Akademia Nauk
prof. dr hab. Anna Zeidler -JaniszewskaUniwersytet SWPS Warszawa
dr hab., prof. UW Michał KuziakWydział Polonistyki UW
dr hab. Adam PoprawaInstytut Filologii Polskiej UWr
Dr hab. Jacek KubiakWIHE
dr hab. Roma SendykaUniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
dr hab. Ewa MłynarczykUniwesytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Jerzy MadejskiUniwersytet Szczeciński
dr hab. Sabina GiergielInstytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego
dr Katarzyna Heller-UszynskaDArT Pty. Ltd. Australia
prof.dr hab. Ryszard KoziołekUniwersytet Śląski
dr.hab.prof. UJ Joanna WalaszekUJ
dr.hab. Mirosława ModrzewskaUniversytet Gdański
profesor Tadeusz SławekUniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Maciej GołąbUniwersytet Wrocławski
dr Przemysław KanieckiWydział Artes Liberales UW
profesor Andrzej EjchartInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Prof. dr hab. Piotr MitznerWNH UKSW
Dr Agnieszka Bernat-WojtowskaMWB UG
dr Brygida PudełkoUniwersytet Opolski
Prof. dr hab n. wet. Dariusz SkarżyńskiInstytut Rozordu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
dr hab., prof. IPI PAN i UW, Adam PrzepiórkowskiInstytut Podstaw Informatyki PAN i Instytut Filozofii UW
dr hab. Jacek PiosikMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Dr Aleksandra Piechota-PolanczykWydział Biochamii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Mgr Anna KarłowiczMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
prof. dr hab. Andrzej ZieniewiczWydz. Polonistyki Uniw. Warszawskiego
mgr Marta KopcewiczInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Prof. dr hab. Piotr UrbańskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. Barbara Gawrońska-KozakInstytut Rozrodu Zwierzat i Badań Żywności PAN Olsztyn
prof. dr hab. Zbigniew ChojonwskiWydział Humanistyczny UWM w Olsztynie
Prof.dr hab. Jacek WachowskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Profesor Ryszard OstaszewskiInstytut Chemii Organicznej PAN
dr hab. inż. Aleksandra KrólickaMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
prof. dr hab. Anna Czabanowska-WróbelUniwersytet Jagielloński
dr hab. Rafał TomeckiIBB PAN
prof. dr hab. Zbigniew ChojnowskiWydział Humanistyczny UWM w Olsztynie
Dr hab. Agnieszka Piekiełko-WitkowskaCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
dr hab. Tomasz MikaWydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
dr hab. Łukasz TischnerWydział Polonistyki UJ
dr hab. prof. UJ Krzysztof ZajasUniwersytet Jagielloński
dr hab. Iwona GrabowskaInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Krzysztof WojciechowskiInstytut Chemii Organicznej PAN
Prof. dr hab. Janusz SolskiUniwersytet Medyczny Lublin
dr hab. Benedykt WładykaWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
dr Łukasz KaczmarekWydział Biologii, Uniwersytet im, Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Sebastian GranicaWarszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. Zbigniew WróbelICHO PAN
pan Eryk Mruk
dr hab. Anna TischnerUniwersytet Jagielloński WPiA
dr hab. Ewa KołodziejczykIBL PAN
dr Magdalena Wawrzyniak-ŚliwskaUniversytet Gdański
prof. dr hab. Artur Osyczka Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
mgr Natalia GrzebiszAWF Katowice
prof. dr hab. Andrzej HejmejUniwersytet Jagielloński
profesor Wiesław MakarewiczGdański Uniwersytet Medyczny
Dr Agnieszka KrólczykPAN BK
Mgr Wojciech ZagartowskiPAN BK
dr Przemysław DakowiczKatedra Literatury i Tradycji Romantyzmu, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Maciej PiotrowskiUniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
dr hab. Joanna BeretaUniwersytet Jagielloński Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dr Marzena WalińskaUniwersytet Śląski
dr hab Joanna WesolyWydzial Biologii UAM
Dr Adam SzynolInstytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Janusz SiedleckiCentrum Onkologii-Instytut
dr Jacek GrębowiecUniwersytet Wrocławski
dr Elżbieta SidorukUniwersytet w Białymstoku
dr Ewa SitkiewiczInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
mgr Magdalena Rusek-KarskaUJ, Kraków
dr hab Eugeniusz ParysUniwersytet Warszawski
prof.dr hab. Adam WalaszekUniwersytet Jagielloński
Doktor Ewelina TopolskaUniwersytet Pedagogiczny im.KEN w Krakowie
dr hab. Justyna RogalskaWydział BiOŚ UMK Toruń
Dr Katarzyna KurzątkowskaInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Profesor dr hab. Edmund PrzegalińskiInstytut Farmakologii PAN Kraków
Prof. dr hab. Aleksander BilewiczInstytut Chemii i Techniki Jądrowej
Dr Jerzy FranczakWydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Gabriela Kramer-MarekUniwersytet Warszawski
dr Tomasz WiśniewskiUniwersytet Gdański
prof. UAM dr hab. Katarzyna Kuczyńska-KoschanyUAM
Prof. dr hab. Maciej ZabelUniwewresytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Lekarski II
profesor zw. Elżbieta NowickaUAM Poznań
prof. dr hab. Tadeusz FrymusSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Stanisław BębenekWarszawa
dr Magdalena KowalikInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
dr hab., prof. UŁ Danuta SzajnertUniwersytet Łódzki
Dr Agnieszka WalczakUniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
dr Michał BukowskiWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Jacek LeśnyUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof.dr hab. Urszula JakubowskaIBL PAN
dr hab. inż. Dagmara ZłotkowskaInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN Olsztyn
dr hab. Beata Myśliwa-KurdzielWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Przemysław MalecKraków
doktor Magdalena Hasiuk-ŚwierzbinskaIS PAN
mgr inż. Julian Zubek
dr hab. Piotr SobotkaUniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Urszula GlenskUniwersytet Wrocławski
dr Roman SzczęsnyInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. zw. dr hab. Anna PiotrowiczWydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
prof. zw. dr hab. Anna KrajewskaInstytut Filologii Polskiej UAM
Podpis Jerzy BorowczykWydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
dr hab. prof. UAM Joanna Wójcik Joanna WójcikUAM, WFPiK
dr hab. Agnieszka Zembroń-ŁacnyUniwersytet Zielonogórski
List otwarty IBB PAN dr hab. Joanna OrskaWydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
dr hab., prof. ndzw. Joanna Rączaszek-LeonardiInstytut Psychologii PAN, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab., prof UW Maciej HamanWydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
prof. Ryszard K. PrzybylskiUAM
Maria Maria WredeWarszawa
dr hab. inż. Jarosław KowalikUWM Olsztyn
Prof. dr hab.med. Ewa MatyjaIMDiK PAN
profesor zwyczajny Adam DubinIBBiB UJ
dr Beata ŚniecikowskaInstytut Badań Literackich PAN
dr Agnieszka PolitKraków
Prof. dr hab. Maria ŚmiałowskaInstytut Farmakologii PAN
dr hab., prof. UAM Łukasz MusiałUniwersytet im. A. Mickiewicza
Prof. zw. dr hab. Mieczysław DąbrowskiUniwersytet Warszawski
dr hab. Michał GłuszkowskiUniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Karolina HyzWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
dr Danuta JantasInstytut Farmakologii PAN
prof.dr hab. Bogusław SzewczykUniwersytet Gdański
dr hab Kazimierz AdamczykWydział Polonistyki UJ
prof. zw. dr hab. Halina GabryśWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Joanna WietrzykInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
Dr Małgorzata KasnerInstytut Slawistyki PAN
prof. dr hab. Barbara SienkiewiczInstytut Filologii Polskiej UAM
prof. Jerzy DzikInstytut Paleobiologii PAN i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
mgr Tomasz TomczykPAN
Prof. dr hab. Andrzej Cezary SkładanowskiGdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Mirosław StrzyżewskiUniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Agnieszka MarkuszewskaUniwersytet Mikołaja Kopernika
mgr inż. Katarzyna GęburaInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
prof. dr hab. Krzysztof LiberekUniwersytet Gdański
profesor Jerzy BolałekUniwersytet Gdański
dr hab. Anna Wiśniewska-BeckerWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Danuta WitkowskaInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu
dr hab. prof. UJ Maria Rąpała-KozikUniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
- Mariola Jakubowicz
Dr hab. Tomasz JoniakWydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
mgr inż. Piotr NaporowskiInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
dr hab. Dominika Milczarek-AndrzejewskaIRWiR PAN
inż. Krystian ŁazowskiIBB PAN
mgr Mirosława BuczyńskaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
profesor Krzysztof ObremskiUMK
mgr Anna Ratecka
prof. dr hab. Jarosław CzyżWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
dr Magdalena KotowskaIITD PAN
dr hab, prof. UAM Danuta KopećUniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab. prof. IAE PAN Mateusz BoguckiInstytut Archeologii i Etnologii PAN
Elżbieta KaźmierczakInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu
prof. dr hab. Paweł KisielowInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
dr hab. Robert BialikInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
prof. dr Maria JanuszIITD PAN Wrocław
prof. dr hab. Michał ObuchowskiGdański Uniwersytet Medyczny
dr Maria NapiontkowaInstytut Sztuki PAN
dr hab. Agnieszka Czekaj-ZastawnyInstytut Archeologii i Etnologii PAN
Prof.dr.hab Irena MaryniakInstytut Slawistyki PAN, emeryt
dr hab. Agnieszka MaryniakWydział Psychologii UW
profesor zwyczajny Anna DąbrowskaUniwersytet Wrocławski
Prof. Wojciech DudzikUniwersytet Warszawski
dr hab. Zbigniew PakulskiInstytut Chemii Organicznej PAN
dr hab. Mirosław MichalikWydział Filologiczny UP w Krakowie
dr hab. Wojciech OttoUAM Poznań
dr hab. Jarosław KabaSGGW w Warszawie
dr Tomasz KaliściakUniwersytet Śląski
dr nab. Piotr LewińskiUniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Małgorzata LeykoUniwersytet Łódzki
Profesor Krzysztof NowickiInstytut Archeologii i Etnologii Polska Akademia Nauk
dr hab. Karolina Prykowska-MichalakUniwersytet Łódzki
dr inż. Ewa PastorczakPolitechnika Łódzka
dr Beata PrzymuszałaUniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab. Piotr NowickiUniwersytet Jagielloński
Prof. Ewa LojkowskaMWB UG i GUMed Gdansk
dr hab. Adrian GleńUniwersytet Opolski
dr hab. Janusz MatuszykIITD PAN
dr Monika WąsikUniwersytat Łódzki
Dr Lucyna BudźkoInstytut Chemii Bioorganicznej PAN
dr hab Bożena SikoraUniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Biologii
dr hab Anna RatajskaWarszawski Uniwersytet Medyczny
mgr inż. Maria Pokornowska
Prof. dr hab. Roomuald SchildIAE PAN
dr hab. Ziemowit KosińskiWydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Prof. dr hab. Zbigniew KobylińskiUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Radosław PiętkaWFPiK UAM
dr Weronika Krzeszowiec-JeleńUJ
prof.dr hab. Andrzej Zdzisław MakowieckiUniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Roman MazurkiewiczUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
prof. dr Piotr KuśnierczykInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda, Wrocław
Prof. dr hab. Renata RomanowiczInstytut Geofizyki PAN
dr inż. Joanna Główczyk-ZubekWydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
profesor Wojciech LigęzaWydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński
mgr Elena KarczewskaUniwersytet Szczeciński
Mgr Łukasz GrajewskiUMK
prof.dr hab. Aleksandra TokarzInstytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Mariusz BartosiakInstytut Kultury Współczesne,j Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
Dr Karolina WawerWydział Polonistyki UJ
Dr Iwona Sobkowiak-TabakaStęszew
dr hab. Jakub PigońUniwersytet Wrocławski
dr Jadwiga Wrońska Instytut Psychologii UJ
dr hab Dorota KozickaWydział Polonistyki UJ
Prof.dr hab. Waldemar ŚmigasiewiczAkademia Teatralna Warszawa
prof.dr hab. Andrzej Wroński Instytut Filozofii UJ (emeryt)
dr hab. MIchał WierzchońInstytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr Maciej DajnowskiInstytut Filologii Polskiej UG
dr hab Andrzej JaneczekInstytut Archeologii i Etnologii PAN
dr hab. Paweł MackiewiczUniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Stanisław G. Rohozińskiprofesor emerytowany UW
dr hab. Anastazja SeulUZ
Prof. dr hab. Marek LewandowskiInstytut Geofizyki PAN
dr hab. Elżbieta RohozińskaWydz. Fizyki UW (emerytka)
dr inż. Dominika GłąbskaWydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie
dr inż. Aleksandra KołotaWydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW
dr hab. Dominika GuzekWydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie
dr hab. Mariusz KraskaInstytut Filologii Polskiej UG
dr Hanna Kowalewska-MarszałekInstytut Archeologii i Etnologii PAN
dr hab prof nadzwyczajny Władysław DuczkoAkademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
profesor Dobrochna RatajczakUniwersytet im. A. Mickiewicza
dr hab. Aurelia KotkiewiczUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
mgr inż. Alicja PawlakInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu
Prof. Joanna JabłkowskaUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
prof. dr hab Anna Węgrzyniak Akadmia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab., prof. UW Zofia Zaronuw
dr Marcin GołaszewskiUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
dr hab. Marzena StępieńUniwersytet Warszawski
dr hab. Marta SzymańskaUniwersytet Pedagogiczny Instytut Filologii Polskiej
dr Dorota Konopka-PostupolskaIBB PAN
dr hab. Artur PełkaUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
Jędrzej Jędrzej KrystekUAM
prof. dr hab. Małgorzata MikołajczakZielona Góra
prof.dr hab. Andrzej KlonderInstytut Archeologii i Etnologii PAN
dr Jacek PostupolskiNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
dr Anna WilkUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
dr Paulina AbriszewskaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab Barbara TudekInstytut Biochemii i Biofizyki PAN/Uniwersytet Warszawski
doktor habilitowana Joanna FirazaUniwersytet Łódzki
dr hab. Maria Lityńska-ZającInstytut Archeologii i Etnologii PAN
dr Elżbieta JanickaInstytut Slawistyki PAN
dr hab. Joanna RusinRzeszów
prof.dr hab. maciej salamonKrakow.UPJP2
Prof. dr hab. Tadeusz BujnickiUniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jerzy MaikInstytut Archeologii i Etnologii PAN
dr hab. prof UWr Paweł KaczyńskiUniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Wojciech NowakowskiUniwersytet Warszawski
dr hab. Krzysztof AbriszewskiUniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr Marcin R. PaukInstytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
doktor habilitowany, prof.UJ i IBE Krzysztof BiedrzyckiUniwersytet Jagielloński, Instytut Badań Edukacyjnych
Dr Agata UlanowskaInstytut Archeologii i Etnologii PAN
dr hab. prof. nadzw. Aleksandra LeinwandInstytut Historii PAN
mgr Ewelina KurowskaUniwersytet Gdański, Wydział Biologii
dr hab. Wiesław RatajczakWydział Filologii Polskiej i Klasycznej
prof. dr hab. Anna FilipekInstytut Nenckiego PAN
Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska UAM Poznan
prof. dr hab. Sławomir FilipekWydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marek OsiewiczUAM
dr hab. Beata SiwekKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof.dr hab. Ewa JaskółaUniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-LavalleeKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Paweł RodakParis-Sorbonne / IKP UW
Profersor Jan PotempaUniwersytet jagiellonski
dr Andrzej FranaszekUniwersytet Pedagogiczny, Kraków
dr Piotr RudzkiUniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Małgorzata ŁobozUniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Adam PawłowskiUniwersytet Wrocławski, IINiB
prof.dr hab. Anna Łebkowska Kraków UJ
dr hab. Janusz DetkaWydział Humanistyczny UJK Kielce
Prof. dr hab. Aleksander BurscheWydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski
Milan Milan LesiakWrocław
dr hab Ewa MasłowskaInstytut Slawistyki PAN
dr hab. prof. UWr Beata CytowskaUniwersytet Wrocławski
dr hab. Joanna SenderskaWydział umanistyczny UJK
dr Anna KochanWrocław
dr Monika BatorKielce
dr hab. prof. nadzw. Piotr GąsiorowskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Mirosław WójcikInstytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach
DR HAB. ALICJA GAŁCZYŃSKAUJK Wydział Humanistyczny
Prof. dr hab. Jan GutowiczUniwersytet Wrocławski
dr hab. Paweł ŻmudzkiInstytut Historyczny UW
Prof. dr. hab. inz. Andrij MileninAGH
dr Damian GraczykInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
petycja Tadeusz GadaczAGH
dr Adam OstolskiInstytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Magdalena StuligroszWydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Marzena MarczewskaUJK Kielce
Profesor Lilla HryniewieckaUniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. Natalia SiudzińskaWarszawa
dr hab. Przemysław TomalskiWydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Ireneusz BobrowskiWydział Filologiczny UJ
Dr hab. Bartosz AwianowiczWydział Filologiczny UMK
Dr hab Anna Maria OsyczkaInstytut Zoologi i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Andrzej KokowskiInstytut Archeologii UMCS
dr Krzysztof SkibskiUAM Poznań
dr hab. Marta Białecka-PikulInstytut Psychologii UJ
dr hab. Paweł StączekWydział BiOŚ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Monika Zaśko-ZielińskaUniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. n. med. Zygmunt PojdaCentrum Onkologii-Instytut, Warszawa
dr Magdalena Zdrowicka-WawrzyniakWP-A UAM
dr hab. prof. UM Przemysław MikołajczakUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Piotr BilerUniwersytet Wrocławski
dr hab. Dariusz BrzostekWydział Filologiczny UMK
dr hab. prof. UAM. Michał JarneckiWPA UAM
Dr Maciej JunkiertUAM
dr hab. Agnieszka WacławikInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Olsztyn
dr Paulina NiechciałUniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Tadeusz BudrewiczKraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
prof. dr hab. Zofia BudrewiczKraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Prof. dr hab. Ryszard LaskowskiInstytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
dr Katarzyna Konarska Uniwersytet Wrocławski
dr hab. prof. UwB Danuta ZawadzkaUniwersytet w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej
prof. dr hab. Jacek KossutInstytut Fizyki PAN
dr Ewa SkowronekInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. prof. IHPAN Tadeusz EpszteinInstytut Historii PAN
dr Joanna MiłoszewskaCentrum Onkologii- Instytut
prof. dr hab. med. Czesłąw RadzikowskiInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
prof. dr hab. Elzbieta Kowalczyk-HeymanInstytut Archeologii UW (emeryt)
Dr hab. Tadeusz AleksandrowiczUniwersytet Śląski w Katowicach
doktor Karolina SidowskaUniwersytet Łódzki
dr hab. Jakub NiedźwiedźUniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
dr hab. Teresa SzostekUniwersytet Wrocławski
dr hab. Diana Poskuta-WłodekUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr n. med. Tomasz BuzanskiCMKP Warszawa
dr hab. Irena GórskaUniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Grzegorz GazdaUniwersytet Łodzki, prof. senior
Prof. dr hab. Wojciech SolińskiUniwersytet Wrocławski
dr Monika Miazek-MęczyńskaIFK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Łukasz KsiążykUniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Lech Tadeusz JanuszkiewiczInstytut Matematyczny PAN
dr hab. Tadeusz SucharskiAkademia Pomorska
prof. dr hab. Marian StalaWydział Polonistyki UJ
profesor Grzegorz PlebanekUniwersytet Wroclawski
dr Maria KobielskaWydział Polonistyki UJ
dr hab. prof. UJK Anna KurskaUniwersytet Jana Kochanowskiego
mgr Anna ŁukasikIBB PAN
dr hab. Marcin KurekUniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Leszek RychlikWydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Anna Rauba-BukowskaInstytut Archeologii i Etnologii PAN
dr hab. inż. arch. Izabela MironowiczPolitechnika Wrocławska
mgr Aleksandra GłowackaInstytut Biochemii I Biofizyki PAN
dr hab. prof. UWr Anna GemraUniwersytet Wrocławski
prof. zw. dr hab. Bogusław BakułaUniwersytet im. A. Mickiewicza
dr hab. Elżbieta HajniczInstytut Podstaw Informatyki PAN
profesor UW, emeryt Stanisław Lewakwydział Biologii UW, emeryt
prof. dr hab. Ewa DomańskaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Hanna Kóćka-KrenzUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii
dr hab Małgorzata Łukaszuk-PiekaraKUL
dr hab. Aleksandra BanotAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
mgr Michał MichalakIChB PAN w Poznaniu
Dr Kalina KupczynskaUniwersytet Łódzki
PROF.ZW. DR HAB. Jakub Z. LichańskiUniwersytet Warszawski
red. Jacek FilusInst. Nauk Polit. i Dziennikarstwa Uniw. Śląskiego
Prof. dr hab. Wiesław CabanUJK
prof.dr hab. Norbert KasparekInstytut Historii i SM UWM Olsztyn
prof. dr hab. Danuta HombekUJK Kielce
dr Katarzyna KapczyńskaIITD PAN
prof.dr hab. Kinga Mazurkiewicz-ZapałowiczZUT w Szczecinie
dr Ireneusz PiekarskiInstytut Filologii Polskiej KUL
mgr Aleksandra DydeckaUniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jan MichalikUiwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Ryszard WieczorekUAM
prof. dr hab. Tomasz PolakPracownia Pytań Granicznych UAM
Prof. dr hab. Jacek RadwanUAM
prof. dr hab. Jan Marcin WęsławskiInstytut Oceanologii PAN
prof. dr hab. Lech MiodyńskiUniwersytet Śląski
dr hab. Justyna ZiarkowskaUniwersytet Wrocławski
dr Beata Anna PolakPracownia Pytań Granicznych UAM
prof. zw. dr hab. Estera ŻeromskaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Areta HebanowskaGdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Marek WasilewskiUniwersytet Artystyczny w Poznaniu
prof. dr hab. Lech StempniewiczUniwersytet Gdański
prof. dr hab. Barbraa JudkowiakUAM, Instytut Filologii Polskiej
dr hab. Jacek KabacińskiInstytut Archeologii i Etnologii PAN
Prof. Jaroslaw PoznanskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. Adam SkalskiInstytut Matematyczny PAN
dr hab. Maria Chantry Uniwersytet Wroclawski
dr hab. Tomasz JeżInstytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski
Profesor Marek PotrzebowskiCentrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych PAN
prof. dr hab. Witold MarciszewskiUniwersytet Warszawski
dr Anna SiudakUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Arkadiusz KalinAkademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
profesor Jerz KochanInstytut Filozofii Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Ewa KołodziejekUniwersytet Szczeciński
dr hab. Irena BieńkowskaInstytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab., prof. IBL PAN Jerzy KandzioraIBL PAN
dr hab, prof. UWr. Ireneusz GuszpitWrocław
dr hab. Magdalena PiekaraKatowice
Prof. dr hab. Wojciech RodeInstytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
dr Tomasz WysłobockiUniwersytet Wrocławski
dr Aleksandra OszczędaWrocław
Prof. Grzegorz M. WilczyńskiIBD im. Nenckiego PAN
prof. dr hab. Marta KarasińskaUniwersytet im. A. Mickiewicza
prof. dr hab. Mirosława BiałoskórskaSzczecin
dr Tomasz RakowskiUniwersytet Warszawski
dr hab. Maria TarnogórskaUniwersytet Wrocławski
doktor Monika Błaszczak-StachowiakUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WFPiK
dr hab. Agnieszka SzczausUniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Prof. dr hab Michał KobusiewiczPoznan Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Prof. dr hab. Zofia Helman-BednarczykUniwersytet Warszawski (emeryt)
dr hab. Danuta Penkala-GawęckaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab., prof. UJ Dorota GilUniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Krzysztof WarmuzińskiInstytut Inżynierii Chemicznej PAN
dr hab. Katarzyna Dróżdż-ŁuszczykWydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
mgr Karolina WawroWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
dr Edyta MajorczykWWFiF PO
dr hab. Tomasz NowakInstytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab.n.med. Halina Jędrzejowska-SzypułkaŚlaski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Ryszard Daniel GolianekInstytut Muzykologii UAM w Poznaniu
dr Michał CzopowiczWydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Krystyna TuszyńskaUAM
profesor zw. Andrzej PaszewskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Dr hab. Adam PerłakowskiUniwersytet Jagielloński
dr n. humanistyczych Katarzyna ChmielewskaUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
mgr Jakub DadlezInstytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
dr Izabela JaniukIntytut Nauk o Zdrowiu, UPH Siedlce
dr hab. Eliza KarmińskaWydział Neofilologii UAM
prof. nadzw. dr hab. Jerzy KałążnyUAM w Poznaniu, Wydział Neofilologii
dr hab. Agnieszka RydzPoznań
profesor zwyczajny prawo Andrzej Gomułowicz
dr hab. Katarzyna KłosińskaUniwersytet Warszawski
dr inż. Andrzej PolańczykPolitechnika Łódzka
dr Milena HadryanUAM Wydział Neofilologii
Dr hab. Tadeusz BaranowskiInstytut Archeologii i Etnologii PAN
dr hab. Grażyna JastrzębowskaUniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Maria Krzysztof byrskiWydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jarosław DziadekŁódź
prof. Marek FiglerowiczInstytut Chemii Bioorganicznej PAN
Prof. Barbara NawrotCBMiM PAN Łódź
prof. Ryszard KierzekInstytut Chemii Bioorganicznej PAN
Profesor Wiesław I. GruszeckiUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Bogusław SkowronekUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Agata FirlejUAM Poznań
magister Danuta Janczewska
dr hab. Elżbieta KasprzakUAM
prof. zw. Wiesław WydraInstytut Filologii Polskiej UAM
prof. zw. dr hab. Stanisław PuppelUAM POznań
dr hab. Grzegorz TylkoUniwersytet Jagielloński
dr Paweł PlutaUniwersytet Wrocławski
dr hab. Justyna ŁukaszewiczUniwersytet Wrocławski
prof. zw.dr hab. Małgorzata HendrykowskaUniwersytet Adama Mickiewicza
prof. zw. dr hab. Marek HendrykowskiUniwersytet Adama Mickiewicza
dr hab Wojciech KałasIITD PAN
prof. zw. Jan SkoczyńskiUniwersytet Jagielloński
doktor Edyta RudolfUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej
prof. dr hab. Grzegorz NiziołekUniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Henryka DługońskaUniwersytet Łódzki
Prof. Jerzy CiesiołkaInstytut Chemii Bioorganicznej PAN
prof. dr hab. Feliks PrzytyckiInstytut Matematyczny PAN
Prof. Janusz BłasiakUniwersytet Łódzki
mgr Danuta Makowicz-PoliszotInstytut Archeologii i Etnologii PAN
Prof.dr hab. Ireneusz Krzemiński Instytut Socjologii UW
dr hab. Jan KrawczykInstytut Fizyki Jądrowej PAN
Dr Maciej OlszewskiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
dr n. farm. Marta Grech-BaranIBB PAN
mgr Martyna UrbanekIChB PAN w Poznaniu
prof. dr hab. Piotr ZakrzewskiUniwersytet Warszawski
dr Anna R. BurzyńskaWydział Polonistyki UJ
dr hab. Sylwia Nowak-BajcarUniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny
prof.dr hab. Wanda Malgorzata KrajewskaUniwersytet Łodzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-JezierskaIMDiK PAN
dr hab. Paweł BukowiecWydział Polonistyki UJ
Prof. Tadeusz KowalskiUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Maria KłańskaWydział Filologiczny UJ
prof.dr hab. Piotr GirdwoyńWPiA UW
prof. dr hab. Edward BiałekUniwersytet Wrocławski
dr hab. Alina ŚwieściakSosnowiec
dr Magdalena PytlakUniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny
dr hab. Tomasz BasiukUniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Piotr KachlickiInstytut Genetyki Roślin PAN
dr hab. Barbara Lena GierszewskaPiaseczna Górka
dr Przemysław FałowskiUniwersytet Jagielloński
dr Piotr GierowskiWydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Andrzej PitrusInstytut Sztuk Audiowizualnych UJ
Prof. dr hab. Józef GierowskiUniwersytet SWPS, CM UJ
Prof.dr hab. Alicja HelmanUniwersytet Jagielloński
dr hab. Mikołaj KokocińskiUAM
prof. dr hab. Seweryna WysłouchUAM
mgr Michał KorchUniwersytet Warszawski
mgr inż. Katarzyna KluczykPolitechnika Wrocławska
dr Adela KobelskaWydział polonistyki, Uniwersytet Warszawski
Magister Joanna KasperskaWarszawa
dr hab. Monika Brzóstowicz-KlajnUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Elżbieta Pajtasz-PiaseckaIITD PAN Wrocław
dr Monika SzeligaIMDiK PAN
dr Izabela WawerWarszawa
inż. Katarzyna MańkoPolitechnika Warszawska
Prof. dr hab. Piotr SalwaStacja Naukowa PAN w Rzymie, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. inż. Piotr KleczkowskiAlkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab., prof. IBL PAN Jan KordysInstytut Badań Literackich PAN
prof. Barbara ZabłockaIMDiK PAN
profesor Lucyna Gebert Uniwersytet Rzymski "La Sapienza", Wlochy
mgr Natalia KoralewskaInstytut Chemii Bioorganicznej PAN
doktor habilitowany Urszula LehrInstytut Archeologii i Etnologii PAN
dr Jarosław OściłowskiInstytut Archeologii i Etnologii PAN
dr Piotr WojciechowskiIMDiK PAN
Profesor Adam DąbrowskiPolitechnika Poznańska
dr Karolina MorgiewiczInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
dr hab. Jerzy PająkUJK Wydział Humanistyczny
Dr hab. Prof. UAM Aleksandra Kosicka-PajewskaUniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab, prof. UŁ Andrzej Maciej KaniowskiKatedra Etyki, Instytut Filozofii UŁ
dr Daria AmbroziakUniwersytet Opolski
dr hab. Andrzej KlawiterInstytut Psychologii UAM
dr hab. prof. nadzw. UWr. Ryszard RóżanowskiUniwersytet Wrocławski
prof. Maciej ĆwiekUniwersytet Artystyczny w Poznaniu
dr hab. Edward BaraniakWydział Biologii, UAM Poznań
Prof. dr hab. Paweł ZeidlerUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Ewa PiotrowskaInstytut Filozofii UAM
prof. zw. dr hab. Anna PałubickaUniwersytet im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Henryk JeleńUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Anna MalitowskaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr n. med. Marek KarwackiInstytut Matki i Dziecka
dr hab. prof. UAM Andrzej WawrzynowiczUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof.zw.dr hab. Milica SemkówIFS Uniwersytet Wrocławski
dr Rafał SawickiUM w Lublinie
prof.dr hab. Joanna Ugniewskauniwersytet warszawski
Dr Anna Jachner-MiskiewiczInstytut Nenckiego PAN
dr hab., prof. IBL PAN Jacek WójcickiInstytut Badań Literackich PAN, Warszawa
Prof. UAM dr hab. Jan WawrzyniakUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Marta Młynarska-KaletynowaIAE PAN O/WROCŁAW
prof. dr hab. Dorota KwiatkowskaUniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
dr hab. Jolanta DygulUniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej ŻelaźniewiczING PAN
dr hab. Tomasz RzepińskiUAM
dr hab. Ruzanna DjavadianInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
profesor Stefan Malepszyszkoła główna gospodarstwa wiejskiego warszawa
mgr Maciej T. RadomskiInstytut Archeologii i Etnologii PAN
dr Dobrochna ZielińskaUniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
dr Anna Osmólska-MetrakWydział Neofilologii UW
dr hab. Elżbieta DąbrowiczUniwersytet w Białymstoku
prof. Barbara GodzikInstytut Botaniki PAN
dr Anna BuczkowskaIBB PAN
dr hab. Grażyna WronaUniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Dr Anna M. StefanowiczInstytut Botaniki PAN
dr Aneta ŻabkaUniwersytet Łódzki
dr hab. Iwona KurzUniwersytet Warszawski
doktor Xawery StańczykUniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Kazimierz StrzałkaUniwersytet Jagielloński
prof.dr hab. Jerzy GałkowskiKUL (emeryt)
prof. dr hab. Konrad WołowskiInstytut Botaniki PAN
dr Alicja Babst-KosteckaInstytut Botaniki PAN
prof. dr hab. Magdalena Rakowska-BogutaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
Prof.dr hab. Stanisław UłaszewskiUniwersytet Wrocławski
Dr Tomasz Paszewski
prof.zw.dr hab. Barbara Czapik-LityńskaUniwersytet Śląski
dr hab. Justyna Tymieniecka-SuchanekUniwersytet Śląski
Mgr Dagmara NowakowskaInstytut Filologii Polskiej UAM
prof. dr hab. Jacek MlynarskiInstytut Chemii Organicznej PAN, Wydział Chemii UJ
dr Wojciech PaulInstytut Botaniki PAN
dr hab. prof. UŚ Maria CichońskaUniwersytet Śląski
dr Tomasz Cieślak-SokołowskiWydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Michał SobkowskiInstytut Chemii Bioorganicznej PAN
mgr Jakub P FichnaInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN